ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Տարեկան հաշվետվություններ

ՍԱՀԱ տարեկան հաշվետվություն 2012-2013.

 

ՍԱՀԱ տարեկան հաշվետվություն - 2010 - 2011 

ՍԱՀԱ տարեկան հաշվետվություն 2008-2009.

 

ՍԱՀԱ տարեկան հաշվետվություն 2006-2007

 

ՍԱՀԱ տարեկան հաշվետվութուն 2004-2005