ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Տարեկան հաշվետվություններ
2016 Փետրվար 29

ՍԱՀԱ տարեկան հաշվետվություն 2012-2013.

 

2016 Փետրվար 27

ՍԱՀԱ տարեկան հաշվետվություն - 2010 - 2011 

2016 Փետրվար 26

ՍԱՀԱ տարեկան հաշվետվություն 2008-2009.

 

2016 Փետրվար 25

ՍԱՀԱ տարեկան հաշվետվություն 2006-2007

 

2016 Փետրվար 24

ՍԱՀԱ տարեկան հաշվետվութուն 2004-2005