ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Աուդիտորական եզրակացություններ
Աուդիտորական եզրակացություն 2014-2015
2017 Փետրվար 03

 

2014-2015 թթ. ժամանակահատվածի համար կազմված աուդիտորական եզրակացությունը կարող եք տեսնել կից։  Եզրակացությունը կազմված է անգլերեն լեզվով։

Աուդիտորական եզրակացություն 2012
2015 Նոյեմբեր 05

 

2012 թ.-ն ընդգրկող ժամանակահատվածի համար կազմված աուդիտորական եզրակացությունը կարող եք տեսնել կից։  Եզրակացությունը կազմված է անգլերեն լեզվով։

Աուդիտորական եզրակացություն 2011
2015 Նոյեմբեր 05

 

2011 թ.-ն ընդգրկող ժամանակահատվածի համար կազմված աուդիտորական եզրակացությունը կարող եք տեսնել կից։  Եզրակացությունը կազմված է անգլերեն լեզվով։

Աուդիտորական եզրակացություն 2010
2015 Նոյեմբեր 05

 

2010 թ.-ն ընդգրկող ժամանակահատվածի համար կազմված աուդիտորական եզրակացությունը կարող եք տեսնել կից։  Եզրակացությունը կազմված է անգլերեն լեզվով։