ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Ընթացիկ ծրագրեր
Գործենք միասին՝ հանուն Հայաստանում ավելի կայուն սոցիալական պետության
2017 Փետրվար 01

Ծրագրի հիմնական նպատակն է բնակչության խոցելի խմբերի պաշտպանության իրականացումը՝ բարձրացնելով գործող սոցիալական պաշտպանության համակարգի արդյունավետությունը։

Ծրագրի թիրախում ՀՀ սոցիալական պաշտպանության համակարգում տեղի ունեցող խոշոր բարեփոխումներն են՝ համալիր սոցիալական ծառայությունների, երեխաների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության, գենդերային հավասարության բնագավառներում։

Ծրագիրը նախատեսում է քաղաքացիների շրջանում ընթացիկ բարեփոխումների վերաբերյալ շարունակական իրազեկումների և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների մասնագետների քաղաքականության մշակման գործընթացում մասնակցության համար անհրաժեշտ կարողությունների ամրապնդման և զարգացման միջոցով նպաստել կառավարման մասնակցային, ավելի արդյունավետ գործող և պատասխանատու միջավայրի ձևավորմանը, որտեղ ինչպես առանձին քաղաքացիները, այնպես էլ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները կլինեն տեղի ունեցող բարեփոխումների անմիջական մասնակիցներ։

Երկարաժամկետ հեռանկարում, ծրագրի նպատակն է նպաստել բնակչության խոցելի խմբերի սոցիալական և տնտեսական բարեկեցության բարձրացմանը ՀՀ-ում։

 

Ծրագրի ֆինանսավորումը`ՄԱԿ-ի Ժողովրդավարության հիմնադրամ

Ծրագրի տևողությունը`  1 փետրվարի, 2017- 31 հունվարի, 2019

Սոցիալական աշխատողների համագործակցությունը՝ ուղղված Սոցիալական բարեփոխմանը
2016 Հունվար 28

Ծրագրի հիմնական նպատակն է Արևելյան հարևանության երկրների խոցելի բնակչության սոցիալական բարեկեցությանը նպաստելը՝ զարգացնելով և նրանց համար հասանելի դարձնելով սոցիալական աշխատանքի արդյունավետ և որակյալ ծառայությունները, ինչպես նաև ուժեղացնելով սոցիալական աշխատանքի մասնագիտական կառույցները՝ ասոցիացիաները:

Ծրագիրն ուղղված է վերոնշյալ երկրներում քաղաքացիական հասարակության կառույցների, մասնավորապես՝ սոցիալական աշխատողների ասոցիացիաների կազմակերպական և համագործակցային կարողությունների զարգացմանը, ինչն իր հերթին կարող է նպաստել հեռավոր գյուղական համայնքներում քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը և զարգացմանը ասոցիացիաների կողմից շարունակական վերապատրաստումներ, սեմինարներ, հանդիպում-քննարկումներ անցկացնելու, ինչպես նաև նման միջոցառումների իրականացման համար ֆինանսավորում տրամադրելու միջոցով:

Հիմնվելով ազգային, մարզային և տեղային մակարդակներում շահագրգիռ բոլոր կողմերի սերտ և ակտիվ համագործակցության վրա՝  ծրագիրը միտված է նաև Հայաստանում «սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության զարգացմանը և սոցիալական աշխատանքի ծառայությունների ընդլայնման և տարածման միջոցով Արևելյան հարևանության երկրների բնակչության բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը, սոցիալական լայնածավալ փոփոխությունների իրականացմանը և մարդկային հարաբերություններում առաջացած տարաբնույթ հիմնախնդիրների լուծմանը:

Ծրագիրը ֆինանսավորող`  Եվրամիություն, Hilfswerk Ավտրիական կազմակերպություն

Ծրագրի տևողությունը`  2015-2018