ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Հրապարակումներ
«Սուպերվիզիան սոցիալական աշխատանքում» ուսումնական ձեռնարկ
2017 Օգոստոս 28

Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիայի և ԵՊՀ Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի հերթական ձեռքբերումը։

«Սուպերվիզիան սոցիալական աշխատանքում» ուսումնական ձեռնարկի նպատակն է օգնել սոցիալական աշխատանքի մասնագետներին, ուսանողներին և ոլորտում գործունեություն ծավալող սոցիալական աշխատանքի սուպերվիզորներին՝ ուսումնասիրելու սուպերվիզիայի հայեցակարգը, գործառույթներն ու իրականացման առանձնահատկությունները սոցիալական աշխատանքում:

Սոցիալական դեպքի վարման տեսանյութ. հակիրճ տարբերակ
2016 Մայիս 04

Սոցիալական աշխատանքի պատմության մեջ սոցիալական դեպքի վարման մեթոդաբանության երևան գալը հեղաշրջում առաջ բերեց. սոցիալական աշխատողները մարդկանց օգնելու գործընթացը սկսեցին կազմակերպել միանգամայն նոր մոտեցմամբ:
Ո՞րն է այդ մոտեցումը. կարող եք հասկանալ սույն տեսանյութում:

Մարդու իրավունքների իրականացմանն ուղղված սոցիալական աշխատանքի պրակտիկ գործունեության ստանդարտները
2015 Դեկտեմբեր 25

Մարդու իրավունքների իրականացմանն ուղղված սոցիալական աշխատանքի պրակտիկ գործունեության ստանդարտները

Սոցիալական աշխատողների
2015 Դեկտեմբեր 25

Սոցիալական աշխատողների (սոցիալական ծառայություններ մատուցող մասնագետների) աստիճանակարգում

Անչափահասների արդարադատությունը սոցիալական աշխատանքի համատեքստում. տեսություն և պրակտիկա
2015 Դեկտեմբեր 25

Անչափահասների արդարադատությունը սոցիալական աշխատանքի համատեքստում. տեսություն և պրակտիկա. տես՝ այստեղ:

Թրաֆիքինգ. սոցիալական աշխատանքը թրաֆիքինգի զոհերի հետ
2015 Դեկտեմբեր 25

Թրաֆիքինգ. սոցիալական աշխատանքը թրաֆիքինգի զոհերի հետ. Ձեռնարկ ուսանողների համար:

Սոցիալական աշխատանքի տեսությունը, կրթությունն ու պրակտիկան արդի բարեփոխումների համատեքստում
2015 Դեկտեմբեր 25

«Սոցիալական աշխատանքի տեսությունը, կրթությունն ու պրակտիկան արդի բարեփոխումների համատեքստում» գիտագործնական համաժողովի նյութեր