ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

ՍԱ ստանդարտներ և էթիկական կոդեքս
Մասնագիտական էթիկական կանոններ սոցիալական աշխատողների համար
2015 Դեկտեմբեր 25

Մասնագիտական էթիկական կանոններ սոցիալական աշխատողների համար