ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

«Սոցիալական պաշտպանության պետական համակարգը՝ անկախության պայմաններում» խորագիրը կրող գիտաժողով՝ նվիրված ՀՀ անկախության 25-ամյակին
2016 Մարտ 15

   Որքանո՞վ է ՀՀ անկախության 25 տարիների ընթացքում կայացել սոցիալական պաշտպանության պետական համակարգը: Փորձելով տալ պատմակական համառոտ ակնարկ այս հարցի վերաբերյալ՝ սույն թվականի մարտի 15-ին՝ «Սոցիալական աշխատանքի միջազգային օրը», Երևանի պետական համալսարանի Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը և «Ներդաշնակ հասարակություն» սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիան Մայր բուհում կազմակերպեցին «Սոցիալական պաշտպանության պետական համակարգը՝ անկախության պայմաններում» գիտաժողովը՝ նվիրված Հայաստանի Հանրապետության 25-ամյակին: Գիտաժողովի նպատակն էր ՀՀ անկախության 25 տարիների ընթացքում սոցիալական պաշտպանության համակարգի անցած ուղու և ձեռքբերումների իմաստավորումը, սոցիալական պաշտպանության պետական համակարգի, արդի հիմնախնդիրների և զարգացման միտումների վեր հանումն ու քննարկումը, ինչպես նաև Հայաստանում սոցիալական պաշտպանության հիմնահարցերով զբաղվող կառույցների և ոլորտի առաջատար մասնագետների միջև համագործակցության ամրապնդումը:

    Ցանկանալով ցույց տալ սոցիալական ապահովության համակարգի բարեփոխումների առանձնահատկությունները նորանկախ Հայաստանի առաջին տարիներին` զեկույցներով հանդես եկան ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախկին նախարարներ Աշոտ Եսայանը (1990-1995թթ.) և Ռազմիկ Մարտիրոսյանը (1999-2003թթ.): Առանձին թեմատիկ ելույթներով ներկայացան ԱՍՀՆ Սոցիալական աջակցության վարչության պետ Աստղիկ Մինասյանը, ԱՍՀ փոխնախարար Արայիկ Պետրոսյանը և այլք՝ հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, սոցիալական քաղաքականության մշակման համակարգում ներգրավված մասնագետներ, պրակտիկ սոցիալական աշխատողներ:

  Ոլորտի մասնագետներն անդրադարձան ՀՀ բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգում պետական սոցիալական ծառայությունների դերին, համակարգում տեղի ունեցող գործընթացներում քաղաքացիական հասարակության մասնակցության հնարավորություններին, բնակչության կոնկրետ խմբերի սոցիալական պաշտպանության հիմնախնդիրներին և այլն:

Ըստ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանի, ՀՀ սոցիալական ապահովության քաղաքականության պատմությունը կարելի է բաժանել որոշակի փուլերի, որոնք առանձնանում են իրենց գերակա ուղղություններով. անապահովության գնահատում, սոցիալական աջակցության ծրագրի վերաիմաստավորում,  և այժմ  աղքատության, գործազրկության, արտագաղթի հետ կախված խնդիրների լուծում:

 Գիտաժողովի յուրահատկությունը կայացավ նաև նրանում, որ զեկուցողների ելույթները «կարմիր թելի» պես հաջորդում էին միմյանց՝ ամբողջովին ներկայացնելով ՀՀ սոցիալական պաշտպանության համակարգի պատմության զարգացման շղթան:

Հանդիպումը հիանալի հնարավորություն ընձեռեց զեկուցողներին վերհիշել իրենց՝ խոչընդոտներով լի անցած ուղին և արժևորել այդ ընթացքում նրանց նվիրյալ ուսուցիչների ունեցած որոշիչ դերը , վերաիմաստավորել  ստեղծած համահայկական սոցիալական արժեքներն ու

Գիտաժողովի արդյունքում ներկաների մոտ ևս մեկ անգամ ամրապնդվեց այն գիտակցումը, որ պետությունը կարող է գոյություն ունենալ միայն սոցիալական պաշտպանության ամուր համակարգ ստեղծելու պայմաններում: Հայը պետք է ժառանգի ամուր, պատմական փորձի վրա հիմնված առավել արդյունավետ սոցիալական համակարգ, որը նրան կապահովի ավելի բարեկեցիկ և երջանիկ կյանք:

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար՝ պրն. Արտեմ Ասատրյան

 Երևանի Պետական Համալսարանի ռեկտոր՝ պրն. Արամ Սիմոնյան