ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիայի անդամ կարող են դառնալ.

  • - անհատներ սոցիալական աշխատանքի ակադեմիական կրթությամբ
  • - Սոցիալական աշխատանքի մասնագիտությամբ սովորող ուսանողներ (բակալավրիատ, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա)
  • - պրակտիկ դաշտում աշխատող սոցիալական աշխատողներ
  •  - անհատներ, ովքեր հետաքրքրված են Հայաստանում սոցիալական աշխատանքի մասնագիտության զարգացմամբ

Անդամության վճարը ներառում է.

  • - Տեղեկությունների տրամադրում
  • - մասնագիտական տարաբնույթ միջոցառումների հրավերներ (համաժողովներ, գիտաժողովներ, սեմինարներ, դասընթացներ, աշխատանքային հանդիպումներ և այլն)
  • - մասնագիտական համագործակցության հնարավորություններ

Եթե ցանկանում եք դառնալ «Ներդաշնակ հասարակություն» սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի անդամ, ապա կարող եք լրացնել այս հայտը և ուղարկել infoaasw@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին:

Անդամակցությունը գործում է 1 տարի ժամկետով: