ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Ռազմավարություն
Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիայի ռազմավարությունը ներկայացնում է մեր աշխատանքային փոխհարաբերությունների հիմքում ընկած ընդհանուր արժեքները։ Այդ արժեքներն, իրենց հերթին մեր ռազմավարական մոտեցումների մշակման և առօրյա մասնագիտական գործունեության իրականացման ուղենիշներ են: 
 
Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիայի Ռազմավարությանը կարող եք ծանոթանալ այստեղ։