ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Անահիտ Սահակյան
2016 Մարտ 19

   Անահիտ Սահակյանը Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ է, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու։ ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալն է: Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիայի վարչության անդամ։ Անահիտ Սահակյանը 1992 թվականից աշխատում է Երևանի պետական համալսարանում և ունի դասավանդման բազմամյա փորձ։
Նա նաև որպես վերապատրաստող և որպես փորձագետ ընդգրկված է բազմաթիվ այլ ծրագրերում։ Մասնավորապես, որպես վերապատրաստող Ա. Սահակյանը ընդգրկված է Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի կողմից իրականացվող սոցիալական ոլորտի մասնագետների վերապատրաստման ծրագրում, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծրագրում, որը կազմակերպվում է ԵՊՀ հետբուհական վարչության կողմից։
Ա. Սահակյանը հանդիսանում է նաև «Հղի կանանց խորհրդատվական կենտրոնի» համակարգող, համագործակցել է World Vision Հայաստան կազմակերպության՝ «ՀՀ-ում երեխաների նկատմամբ բռնության կրճատման» ծրագրի հետ՝ որպես փորձագետ։ Անահիտ Սահակյանը համագործակցում է նաև մի շարք հասարակական կազմակերպությունների հետ՝ որպես խորհրդատու։
Նա նաև «Հայ Ժողովրդավարական ֆորում» ՀԿ ծրագրերի համակարգողն է: ՀԿ-ն ստեղծվել է 2000թ-ին և մինչ օրս իրականացրել է մի շարք կարևոր ծրագրեր: Դրանցից կարելի է նշել սոցիոլոգիական հետազոտությունները՝ ՀՀ-ում աղքատության հետազոտությունը, հաշմանդամների հիմնախնդիրների բացահայտմանն ուղղված հետազոտությունը, ներառական կրթության վերաբերյալ հետազոտությունները և այլն:
2003թ-ին Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պատվերով իրականացվել է «Պետական աջակցություն ՀՀ մանկական խնամակալական հաստատությունների շրջանավարտներին» ծրագիրը: 2002թ.-ից մինչև այսօր իրականացնում է ՀԸԲՄ կողմից հովանավորվող «Աջակցություն հղի կանանց» ծրագիրը՝ Վանաձորում, Թալինում, Եղվարդում և Երևանում: ՀԺՖ իր գործունեության ամբողջ ընթացքում իրականացրել է ՀՀ-ում սոցիալական ոլորտի մասնագետների, ինչպես նաև մանկական խնամակալական հաստատությունների անձնակազմի վերապատրաստումներ, բանակ և հասարակություն, փողոցային արատավոր բարքերի դեմ պայքարի հիմնախնդիրը ծրագիրը և այլն: