ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Արմինե Անդրանիկյան
2016 Մարտ 16

      Արմինե Անդրանիկյանը 1980-1985 թթ-ին սովորել է ԵՊՀ Կիրառական Մաթեմատիկայի ֆակուլտետում և ստացել մաթեմատիկոսի որակավորում: 1982-1984 թթ-ի ուսումնառության ընթացքում ՀՄՖ-ում ստացել է հոգեբանի հասարակական մասնագիտություն: 1985-1988 թթ-ին սովորել է ՀՀ ԳԱ և ԵՊՀ ՀԿ-ի (ներկայումս ԻԱՊԻ) ստացիոնար ասպիրանտուրա բաժնում, իսկ 1993 թ-ին ՀՀ ԳԱ ԻԱՊԻ-ի գիտ. խորհրդի որոշմամբ (ԽՍՀՄ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով) շնորհվել է ֆիզ-մաթ. գիտությունների թեկնածուի գիտ. աստիճան:
       Հանդիսանում է գիտական հոդվածների հեղինակ: 1985 թ-ին աշխատել է ՔԿԱՀ ԵԳՆԻ-ում որպես ինժեներ, 1989-2000 թթ-ին` ՀՀ ԳԱ և ԵՊՀ-ի ԻԱՊԻ-ում որպես գիտաշխատող, իսկ 1996 թ-ից առ այսօր աշխատում է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի սոցիալական աջակցության Նոր Նորքի տարածքային բաժնում որպես բաժնի պետի տեղակալ: 2005 թ-ից ՍԱՏԲ-ում ղեկավարում է «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտությամբ ուսանողների պրակտիկան: 2005-2015 թթ-ին համատեղությամբ ներգրավվել է ԵՊՀ հեռաուսուցման լաբորատորիայի «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտությամբ դասընթացներում որպես «Մարդու իրավունքներ և սոցիալական աշխատանք» թեմայով դասախոս:
      Ա. Անդրանիկյանը որպես վերապատրաստող ընդգրկված է եղել մի շարք ծրագրերում, մասնավորապես 2003 թ-ին փուլերով անցկացվող «Սոցիալական ծառայող-2003» վերապատրաստման ծրագրում որպես դասախոս և այդ ծրագրի շրջանակներում հրատարակված «Սոցիալական դեպքերի ժողովածուի» խմբագրական հանձնախմբում, 2008 թ-ին ԱՍՀԱԻ-ի կողմից իրականացվող վերապատրաստման ծրագրում «Սոցիալական պաշտպանության համակարգը և բնակչությանը մատուցվող ծառայությունները» թեմայով, 2011 թ-ին` «Սոցիալական աջակցության համակարգը և նրա դերը աղքատության հաղթահարման գործում» թեմայով, 2013-2014 թթ-ին ՏԿԻ-ում սոցիալական հարցերի բնագավառի համայնքային ծառայողների վերապատրաստման ծրագրում «Սոցիալական պաշտպանության համակարգի բարելավման խնդիրները Հայաստանում» թեմայով, 2015-2016 թթ-ին ԱՍՀԱԻ-ի կողմից իրականացվող սոցիալական ոլորտի մասնագետների վերապատրաստման ծրագրերում:
       Մասնակցել է սեմինարների, գիտաժողովների, համաժողովների, գիտագործնական խորհրդաժողովի, մասնավորապես 2010 թ-ին փուլերով անցկացվող ԻՍԾ-երի տրամադրման միասնական համակարգի մոդելի մշակման մասին, 2014-2015 թթ-ին ընտանեկան բռնության շրջանակներում ոստիկանության համագործակցային մոդելի, կարողությունների զարգացման ծրագրերով սեմինարներին և հանդես եկել զեկույցներով:
      Պրակտիկ գործունեության ընթացքում մշտապես հանդես է եկել մասնագիտական նշանակության, համակարգային ընդհանրական խնդիրների բացահայտմամբ, սոցիալական աջակցության բնագավառի նորմատիվ իրավական ակտերի հետ կապված հետազոտական գործունեությամբ, առաջարկություններով և մասնակցել սոցիալական պաշտպանության համակարգի զարգացմանն ուղղված բարեփոխումների ծրագրերին: