ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Արտակ Խաչատրյան
2016 Ապրիլ 11

     Արտակ Խաչատրյանը ավարտել է ԵՊՀ Փիլիսոփայության ֆակուլտետը 1979 թ-ին: 1980 թ-ից դասավանդում է Երևանի պետական համալսարանում և փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու է, դոցենտ: 1991-92 թթ-ից Արտակ Խաչատրյանը 6 ամսով վերապատրաստվել է Լոնդոնի Էկոնոմիկայի Դպրոցի Սոցիալական աշխատանքի և վարչարարության ֆակուլտետում՝ միաժամանակ պատրաստելով սոցիալական աշխատանքի գծով կադրեր՝ համալսարանաական դասընթացներով, որոնք հետո սկսել են դասավանդել ԵՊՀ-ում:
1993 թ-ից Ա.Խաչատրյանն ակտիվորեն մասնակցում է ՀՀ Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի բարեփոխումներին՝ սոցիալական ծառայողների համար իրականացնելով վերապատրաստումներ, նրանց համար նախապատրաստելով ուսումնական և ուսումնա-օժանդակ նյութեր:
Ա. Խաչատրյանը որպես փորձագետ մասնակցել է միջազգային և տեղական կազմակերպությունների կողմից իրականացված բազմաթիվ ծրագրերի, որոնց նպատակը եղել է ՀՀ սոցիալական ծառայությունների զարգացումը, դրանցում սոցիալական աշխատանքի տարրի զարգացումը: Նա լուրջ ներդրում ունի ՀՀ քրեական արդարադատության և երեխաների պաշտպանության համակարգերում սոցիալական աշխատանքի տարրի զարգացման գործում:
1996-2013 թթ-ից Արտակ Խաչատրյանը, մասնակցելով չորս «Տեմպուս» ծրագրերի, նպաստել է ՀՀ-ում սոցիալական աշխատանքի գծով կրթության կազմակերպման գործին: Այդ ընթացքում ԵՊՀ-ում մշակվել և ներդրվել են «սոցիալական աշխատանք» մասնագիտությամբ կրթական չափորոշիչները, բակալավրի և մագիստրոսական ծրագրերը, հեռավար ուսուցման համակարգը:
2005 թ-ից Ա. Խաչատրյանը ղեկավարում է ԵՊՀ սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնը: Նա հեղինակ է մոտ 50 հրատարակված աշխատությունների։ Ա. Խաչատրյանը Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիայի վարչության անդամ է։