ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Աստղիկ Մինասյան
2016 Մարտ 22

Աստղիկ Մինասյանը 1987թ-ից ՀՀ կառավարության Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ակտիվ աշխատակից է: Մինչև ԱՍՀ նախարարությունում աշխատելը նա մասնագիտությամբ բժիշկ է եղել: Չորս տարի աշխատել է նաև՝ որպես hոգեբան:

Մինասյանի դերը և փորձը տարիների ընթացքում խիստ տարաբնույթ է եղել: Մինչ ԱՍՀՆ Սոցիալական աջակցության վարչության պետ դառնալը եղել է Նոր Խարբերդի մանկատան տնօրենը: Կառավարության աշխատանքների մասին նրա պատկերացումը և մասնակցությունը պետական սոցիալական աջակցության քաղաքականության մշակման հարցում թույլ են տալիս նրան համարել սոցիալական քաղաքականության հիմնահարցերի խորաթափանց խորհրդատու: Հանդիսանում է գիտական հոդվածների հեղինակ: