ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

ՔՀԿ-ների և քաղաքացիների տեղեկացվածությունը և վերաբերմունքը ՀՀ սոցիալական ոլորտի բարեփոխումների վերաբերյալ
2017 Հոկտեմբեր 10

 

Վերջին տարիների ընթացքում ՀՀ-ում մեծ առաջընթաց է նկատվում սոցիալական պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների իրականացման ոլորտում՝ մասնավորապես՝ մարդու իրավունքների, միջազգային հանրության շրջանում որդեգրած սկզբունքների պահպանման և ընդունման, ինդիկատորների մշտադիտարկման շրջանակներում: Այնուամենայնիվ, տեղական և ազգային մակարդակի բարեփոխումները հաճախ մշակվում և իրականացվում են՝ առանց շահառուների իրական կարիքների ուսումնասիրության և դիտարկման:

Հաշվի առնելով վերոնշյալը, Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիան ՄԱԿ-ի Ժողովրդավարության հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող «Գործենք միասին՝ հանուն Հայաստանում ավելի հաշվետու սոցիալական պետության» ծրագրի շրջանակներում 2017 թվականի հունիս-օգոստոս ամիսների ընթացքում՝ 1100 քաղաքացիների և 91 քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների շրջանում իրականացրել է սոցիալական հետազոտություն (հետազոտության քանակական և որակական մեթոդների համադրմամբ), որի նպատակն էր ուսումնասիրել վերջին շրջանի սոցիալական ոլորտի բարեփոխումների վերաբերյալ բարեփոխումների թիրախային խմբերի, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և,ընդհանուր առմամբ, ՀՀ բնակչության տեղեկացվածությունն ու վերաբերմունքը։

Հետազոտության արդյունքներին, ինչպես նաև ընթացիկ բարեփփոխումների վերաբերյալ տեղեկատվությանը կարող եք ծանոթանալ կից տեղեկատվական թերթիկում: