ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Համայնքային սոցիալական աշխատողների աշխատանքի մեթոդաբանության և գիտելիքների ստուգման հարցաշարի մշակում
2017 Հոկտեմբեր 10

Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիան Վորլդ վիժնի Հայաստանի աջակցությամբ իրականացրեց համայնքային սոցիալական աշխատողների մասնագիտական գիտելիքների գնահատման  մեթոդաբանության և գիտելիքների ստուգման հարցաշարի մշակման աշխատանքներ։

Ծրագրի հիմնական նպատակն էր ապահովել համայնքային սոցիալական աշխատանքի արդյունավետ ներդնումը Հայաստանում՝ մշակելով համայնքային սոցիալական աշխատանքի մեթոդաբանությունը՝ հաշվի առնելով առկա սոցիալական բարեփոխումները և սոցիալական պաշտպանության համակարգում շահագրգիռ կողմերի դերը։

Ի լրումն մեթոդաբանության մշակվել է նաև համայնքային սոցիալական աշխատողների մասնագիտական գիտելիքների գնահատման հարցաշար, հետևյալ բաժիններով՝

  • սոցիալական աշխատանքի հիմունքները,
  • համայնքային սոցիալական աշխատանքում սոցիալական աշխատանքի մեթոդաբանության կիրառումը,
  • սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց հետ աշխատանքում,
  • դեպքի վարման առանձնահատկությունները համայնքային սոցիալական աշխատանքում,
  • համայնքային սոցիալական աշխատանք և մակրոպրակտիկա,
  • համայնքային սոցիալական աշխատանքի իրավական հիմքերը։

Համաձայնեցված մեթոդաբանություն ունենալու համար կազմակերպվել են քննարկումներ հիմնական շահագրգիռ կողմերի հետ։

Ծրագրի ֆինանսավորումը՝ Վորլդ վիժն Հայաստան

Ծրագրի տևողությունը՝   օգոստոս- հունվար 2017