ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Համալիր սոցիալական ծառայությունների կառուցվածքագործառութային մոդելի ձևավորումը ՀՀ բնակչության սոցիալական պաշտպանության ոլորտում. խորհրդատվական ծառայություններ
2010 Հունիս 16

Պետական կառույցների հետ սերտ համագործակցության միջոցով Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիան սոցիալական ծառայությունների ինտեգրման, համալիր ծառայությունների մոդելի ձևավորման և դրանց արդյունավետ կառավարման վերաբերյալ տրամադրել է փորձագիտական ծառայություններ՝ նպաստելով բնակչության սոցիալական պաշտպանության ոլորտում տեղի ունեցող բարեփոխումների արդյունավետ ընթացքին:

 

Ծրագիրը ֆինանսավորողը` Համաշխարհային բանկ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

Ծրագրի տևողությունը` 2010-2013