ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Եվգինե Վարդանյան
2016 Մարտ 11

     Եվգինե Վարդանյանը Երևանի պետական համալսարանի Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբոնի դասախոս է։ 2005 թ.-ին ավարտել է ԵՊՀ Սոցիալական աշխատանք բաժնի բակալավրիատը, իսկ 2007 թ.-ին ՝ նույն բաժնի մագիստրատուրան: Վարդանյանը այժմ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի հայցորդ է: 2008թ.-ից աշխատում է Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնում՝ որպես դասախոս։ 2010 թ.-ից ներառված է միջազգային կրթական մի շարք ծրագրերում, որոնք նպատակուղղված են ԵՊՀ-ում կրթական առկա ծրագրերի զարգացմանը, նոր ծրագրերի ստեղծմանը:
Վարդանյանը աչքի է ընկնում նաև ակտիվ գործունեությամբ: Մասնավորապես, որպես փորձագետ ընդգրկվել է՝ Համաշխարհային բանկի, UNICEF-ի, World Vision-ի մի շարք ծրագրերում, համագործակցել է նաև Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունների հետ:
Արիզոնայի պետական համալսարանի (ԱՄՆ) ու ԵՊՀ գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնի հետ համագործակցության շրջանակներում 2015 թ-ին իրականացրել է «Տարեց կանանց սոցիալական և առողջական հիմնախնդիրները և դրանց լուծմանն ուղղված սոցիալական և առողջապահական ծառայությունները ՀՀ գյուղական համայնքներում» թեմայով սոցիոլոգիական հետազոտությունը, որի արդյունքները և վերջնական զեկույցը հրապարակված են Երևանի պետական համալսարանի և Արիզոնային պետական համալսարանի պաշտոնական կայքերում:
Եվգինե Վարդանյանը գիտական մի շարք հոդվածների հեղինակ է, որոնք հրատարակվել են տեղական և միջազգային ամսագրերում: Մասնակցել է գիտական բազմաթիվ միջոցառումների՝ գիտաժողովների, սեմինարների, կլոր-սեղանների, որոնք անցկացվել են ոչ միայն ՀՀ-ում, այլև ԱՄՆ-ում, Մեծ Բրիտանիայում, Ռումինիայում, Ավստրիայում և այլուր:
Մասնագիտական հետաքրքրությունների ոլորտն ընդգրկում է սոցիալական աշխատանքը արդարադատության համակարգում, տեղական ինքնակառավարումը և տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերը բնակչության սոցիալական պաշտպանության ոլորտում, սոցիալական քաղաքականությունը և սոցիալական վարչարարությունը: