ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Ոչ մի երեխա դրսում
2006 Դեկտեմբեր 16

Ծրագրի նպատակն էր նպաստել Հայաստանում երեխաների իրավունքների իրացմանն ու պաշտպանությանը ադվոկացիոն գործունեության և ցանցային համագործակցության զարգացման միջոցով: Այդ նպատակի իրագործման համար իրականացվել են քաղաքացիական հասարակության անդամների և համապատասխան կառույցների մասնագետների կարողությունների զարգացում երեխաների իրավունքների պաշտպանության, երեխայակենտրոն քաղաքականությունների մշակման, օրենքների և ծրագրերի փոփոխման գործընթացներում արդյունավետ մասնակցություն ունենալու համար:

Ծրագիրը ֆինանսավորողը` ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ- Հայաստան

Ծրագրի տևողությունը` 2006