ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Մարի-Ժենևի Մունիր, Սոցիալական աշխատողների ֆրանսիական ասոցացիա
2016 Մարտ 22

Մարի-Ժենևի Մունիրը ներկայացնում է սոցիալական ծառայության ազգային ասոցացիան Ֆրանսիայում: Նա միջազգային մակարդակով ուսումնասիրել և գրել է սոցիալական աշխատանքի ոլորտում  գոյություն ունեցող  առկա խնդիրների բազմազանության մասին: