ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Մարինե Յարմալոյան
2016 Մարտ 14

    Մարինե Յարմալոյանը ավարտել է ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը և ունի սոցիալական աշխատանքի մագիստրոսի կոչում։ ԵՊՀ Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս է, որտեղ աշխատում է 2007 թվականից սկսած։
2007-2008 թթ-ին աշխատել է ՀՀ Հոգեկան Առողջության Հիմնադրամի ցերեկային կենտրոնում՝ որպես սոցիալական աշխատող։ Ներկայումս Մ. Յարմալոյանը հանդիսանում է ԵՊՀ Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի հայցորդ։ Մ. Յարմալոյանի մասնագիտական հետաքրքրությունների ոլորտն ընդգրկում է հոգեկան առողջությունը, սոցիալական իրավունքը, սոցիալական քաղաքականությունը և սոցիալական պաշտպանությունը, կանանց չվճարվող աշխատանքի գնահատման հետ կապված խնդրի ուսումնասիրությունը։
     Մի շարք գիտական հոդվածների հեղինակ է, որոնք առնչվում են խնամատար ընտանիքի ինստիտուտի ձևավորման պատմությանը ԱՄՆ-ում և Մեծ Բրիտանիայում, որդեգրությանը, հեռաուսուցման կազմակերպման և իրականացման առանձնահատկություններին, կանանց չվճարվող տնային աշխատանքի գնահատման խնդիրներին, «բնակչության սոցիալական պաշտպանություն» հասկացության սահմանմանը և այլն։
    Նա մասնակցել է տեղական և միջազգային մի շարք գիտաժողովների և վերապատրաստումների։ Մ. Յարմալոյանը հանդես է եկել որպես վերապատրաստող և փորձագետ մի շարք ծրագրերի շրջանակներում. 2010 թվականից առ այսօր ԱՄՆ Կոնեկտիկուտի համալսարանի Սոցիալական աշխատանքի բարձրագույն դպրոցի հետ համատեղ իրականացվող օնլայն դասընթացի պատասխանատուն է:
2011թ-ի հունիսին եղել է «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սոցիալական պաշտպանության ոլորտում տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների միասնական փաթեթի և համալիր (ինտեգրված) սոցիալական ծառայությունների տրամադրման համակարգի կառուցվածքագործառութային մոդելի մշակման նպատակով խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում» ծրագրի շրջանակներում կարճաժամկետ փորձագետ: 2016թ. փետրվար-մարտ ամսիներին իրականացվող «Դեպք վարողների կարողությունների զարգացում» ծրագրի շրջանակներում հանդես է եկել որպես փորձագետ: