ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Երեխայի խնամքի հաստատություններում իրավիճակային արագ գնահատում
2010 Փետրվար 16

Ծրագրի շրջանակներում հաստատությունների իրավիճակային գնահատումներն իրականացվել են ՀՀ տարբեր մարզերում գործող երեխայի խնամքի 47 հաստատություններում՝ ներառյալ մանկատները, շուրջօրյա խնամքի գիշերօթիկ հաստատությունները, հատուկ դպրոցները, ժամանակավոր ապաստան տրամադրող կառույցները և այլն:

Ծրագիրը ֆինանսավորողը` ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ-Հայաստան

Ծրագրի տևողությունը` 2010