ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Թրաֆիքինգ. սոցիալական աշխատանքը թրաֆիքինգի զոհերի հետ
2015 Դեկտեմբեր 25

Թրաֆիքինգ. սոցիալական աշխատանքը թրաֆիքինգի զոհերի հետ. Ձեռնարկ ուսանողների համար: