ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Մարդու իրավունքների իրականացմանն ուղղված սոցիալական աշխատանքի պրակտիկ գործունեության ստանդարտները
2015 Դեկտեմբեր 25

 Հաշվի առնելով սոցիալական իրականությունը և այն ոչ հստակությունը, որn առկա է սոցիալական աշխատող մասնագետների կրթության և պրակտիկայի ասպարեզներում` այս փաստաթուղթը ներառում է չափորոշիչներ, որոնք վերաբերում են. կրթական հաստատության հիմնական նպատակներին և առաքելությանը, ծրագրի հիմնական նպատակին և արդյունքներին, ուսումնական ծրագրին, մասնագիտական անձնակազմին, ուսանողներին, ովքեր ուսուցանում են սոցիալական աշխատանք, կառուցվածքին, վարչակազմին, կառավարմանը և ռեսուրսներին, մշակութային բազմազանությանը և սոցիալական աշխատանքի արժեքներին և էթիկային:

Կից՝  Մարդու իրավունքների իրականացմանն ուղղված սոցիալական աշխատանքի պրակտիկ գործունեության չափորոշիչների ոչ պաշտոնական թարգմանությունը հայերենով։