ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Գրանցում

Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիա Անդամակցության հայտ:

1.Անձնական տեղեկատվություն2.Տեղեկատվություն աշխատավայրից

Աշխատավայրը`

Պաշտոնը՝
3.Որակավորում

Սոցիալական աշխատողի ինչպիսի՞ որակավորում ունեք՝


4.ԱնդամակցությունԱսոցիացիային կարող են անդամակցել ՀՀ բոլոր չափահաս քաղաքացիները, անկախ սեռից, տարիքից, կրոնական, սոցիալական կամ այլ պատկանելիությունից։ Ասոցիացիայի անդամ կարող են դառնալ սոցիալական աշխատանքի գծով մասնագիտական կրթություն ունեցող անձինք:։

5.Անդամավճար

Լիիրավ անդամ

Անդամավճարը կազմում է 12.000 դրամ1/ տարեկան, այն կարող է վճարվել.Անդամավճարը պետք է վճարվի բանկային փոխանցման միջոցով՝ Ասոցիացիայի բանկային հաշվեհամարին։ Հաշվեհամարին կուտակված միջոցները ենթակա չեն կանխիկացման, դրանք կարող են օգտագործվել միայն անկանխիկ գործարքների միջոցով։ Ընդ որում, որպես անդամավճար վճարված գումար

Անդամավճարը վճարելիս անհրաժեշտ է վճարման կտրոնը և Ձեր տվյալները միասին ուղարկել Ասոցիացիայի էլեկտրոնային հասցեին՝ aasw.info@gmail.com

Համակիր անդամ

Անդամավճարը վճարված չէ։


1 Ուսանողները, ովքեր ցանկանում են Ասոցիացիայի լիիրավ անդամ դառնալ, ուսանողական տոմսը ներկայացնելով, վճարում են անդամավճարի 50%-ը:

6.Անդամակցության առավելությունները

Լիիրավ անդամ Համակիր անդամ
Մասնակցել Ասոցիացիայի քվեարկություններին՝ ձայնի իրավունքով
Տեղեկանալ ոլորտում տեղի ունեցող իրադարձությունների և միջոցառումների հայտարարություններին
Տեղեկանալ առկա թափուր աշխատատեղերի մասին
Մասնակցել գիտաժողովների, սեմինարների, կլոր սեղանների,դասընթացների
Մասնագիտական խորհրդատվություն ստանալ Ասոցիացիայի վարչության և խորհրդի կողմից
Մասնակցություն ունենալ մասնագիտական խմբերի աշխատանքներին
Սոցիալական ոլորտի մասնագետների տեսակետների, կարծիքների, դիրքորոշումների և նոր գաղափարների փոխանակման հնարավորություն ունենալ
Ստանալ արդյունավետ գործունեության ծավալման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ (այդ թվում՝ անհրաժեշտ տեղեկատվություն)
Մասնակցել սոցիալական քաղաքականության, օրենսդրական դաշտի, սոցիալական ծառայությունների կամ սոցիալական աշխատանքի չափորոշիչների մշակման գործընթացներին
Ունենալ մասնագիտական ճանաչման հնարավորություններ

7.Ընդհանուր տեղեկատվություն