Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա

Հայ

|

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

Միրա Անտոնյան

Հիմնադիր նախագահ

Ռուբեն Մարկոսյան

Ծրագրի ղեկավար

Մանանե Պետրոսյան

Տաթևիկ Կարապետյան

Կարո Գևորգյան