Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա

Հայ

|

Արցախցի հյուրընկալված ընտանիքների իրավիճակի գնահատման ամփոփ պատկերը․ միջամտության կարիք ունեցող հարցեր և դիտարկումներ, 2020