Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա

Հայ

|

Հաճախ տրվող հարցեր առողջապահական ծառայությունների վերաբերյալ

Սույն տեղեկատվական թերթիկը մշակվել է Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի կողմից «Առողջապահական և սոցիալական ծառայությունների հասանելիության ապահովում Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի հետևանքով տեղահանված անձանց համար՝ ՔՀԿ-ների միջոցով» ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվում է «Աշխարհի բժիշկներ» կազմակերպության համակարգման ներքո և ֆինանսավորվում է Ֆրանսիայի կառավարության կողմից։

Տեղեկատվական թերթիկը նախատեսված է ինչպես տեղահանված բնակչության, այնպես էլ նրանց հետ անմիջականորեն աշխատող մասնագետների համար և նպատակ ունի ավելի հասանելի կերպով ներկայացնել առողջապահական ծառայություններին դիմելու և դրանցից օգտվելու ընթացակարգերը։