Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա

Հայ

|

Երեխաների թրաֆիքինգի հիմնախնդրի ուսումնասիրություն Հայաստանում

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

Այս ծրագիրն ուղղված էր Հայաստանում երեխաների թրաֆիքինգի հիմնախնդրի դրսևորման, պատճառների, նպաստող գործոնների, տարածման միտումների և մի շարք այլ խնդիրների ուսումնասիրությանը:

ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ

Կիրառելով սոցիալական ուսումնասիրություններին բնորոշ էկոլոգիական մոդելը՝ վերլուծվել են տարբեր մակարդակներում (մակրոմակարդակ՝ օրենսդրություն, իրավական հիմքեր, միջին մակարդակ՝ սոցիալական ինստիտուտներ, կառույցներ, միկրոմակարդակ՝ միջանձնային շփումներ և հարաբերություններ) երեխաների թրաֆիքինգի հիմնախնդրին առչնվող բազմաթիվ հարցեր:

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Loading
Your message has been sent. Thank you!

Սույն հրապարակման բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիան, և այն որևէ ձևով չի կարող ընկալվել որպես Ճապոնիայի կառավարության կամ Համաշխարհային բանկի տեսակետների արտահայտում:

Սույն հրապարակման բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիան, և այն որևէ ձևով չի կարող ընկալվել որպես Ճապոնիայի կառավարության կամ Համաշխարհային բանկի տեսակետների արտահայտում: