Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա

Հայ

|

Սոցիալական ոլորտի աշխատուժի կարողությունների զարգացում՝ հանուն դիմակայուն Արցախի

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ծրագիրն ուղղված է Արցախում սոցիալական ոլորտի աշխատուժի կարողությունների զարգացմանը, սոցիալական ծառայությունների համակարգի արդյունավետ ներդրմանը, ինչպես նաև սոցիալական, կրթական, առողջապահական ոլորտի մասնագետների շրջանում սթրեսի հաղթահարմանը։
Նպատակը՝ պատրաստել սոցիալական աշխատողներ, ովքեր ի վիճակի կլինեն աշխատել պատերազմի
հետևանքով ստեղծված տրավմատիկ իրավիճակների, կորուստների հետ, կունենան մասնագիտական
հմտություններ աջակցելու Կառավարությանը, սփյուռքի և միջազգային դոնորներին՝ օգնելու, սատարելու,
խթանելու ազգաբնակչությանը վերագտնելու իրենց կյանքը նոր իրավիճակում, ապագայի պլաններ
կազմելու, դիրքավորվելու և մասնակիցը լինելու բոլոր այն փոփոխություններին, որոնք այսօր անհրաժեշտ
են Արցախը կենդանի պահելու համար։

ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ

Կիրառելով սոցիալական ուսումնասիրություններին բնորոշ էկոլոգիական մոդելը՝ վերլուծվել են տարբեր մակարդակներում (մակրոմակարդակ՝ օրենսդրություն, իրավական հիմքեր, միջին մակարդակ՝ սոցիալական ինստիտուտներ, կառույցներ, միկրոմակարդակ՝ միջանձնային շփումներ և հարաբերություններ) երեխաների թրաֆիքինգի հիմնախնդրին առչնվող բազմաթիվ հարցեր:

ԹԻՄ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Loading
Your message has been sent. Thank you!

info@aasw.org

(374 11) 601 600

ՀՀ, Երևան, 0069, Կ. Ուլնեցու 64

Սույն հրապարակման բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիան:

Սույն հրապարակման բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիան: