Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա

Հայ

|

Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների մասնակցությունը սոցիալական պաշտպանության ոլորտի բարեփոխումների գործընթացին, 2017