Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա

Հայ

|

ՀՀ բուհերի «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության ուսումնական ծրագրերի վերլուծություն, 2017