Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա

Հայ

|

ՀՀ-ի սոցիալական ծառայությունների մասնագետների կրթական և մասնագիտական կարիքների ուսումնասիրություն (2016-2017)