Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա

Հայ

|

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ասոցիացիայի գործադիր վարչությունը համարվում է Ասոցիացիայի կառավարման կոլեգիալ մարմին:

Գործադիր վարչությունը Ասոցիացիայի Ժողովների և Ասոցիացիայի խորհրդի նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում ապահովում է Ժողովների և Խորհրդի կողմից ընդունված որոշումների համաձայն Ասոցիացիայի բնականոն գործունեությունը, ապահովում Ասոցիացիայի կողմից իրականացվող ծրագրերի կատարումը, ապահովում Ասոցիացիայի անդամների և հրավիրված փորձագետների, վարձու աշխատողների արդյունավետ աշխատանքը: Գործադիր վարչության անդամները կարող են վարձատրվել Ասոցիացիայի կողմից իրականացվող ծրագրերի շրջանակնրում: