Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա

Հայ

|

Հաշվապահական հաշվառման և հարկային խնդիրների վերաբերյալ Ընտանեկան նպաստի համակարգի շահառուների վերապատրաստման Խորհրդատու (բիզնես պլանի իրականացման դասընթացներ)

22.12.2022

«Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպությունը (այսուհետ` Ասոցիացիա) «Հայաստանում սոցիալական ներառման և ինքնաբավ կենսապահովման միջոցառումների խթանում» (“Promoting Social Inclusion and Self-Reliant Livelihood Activities in Armenia”) դրամաշնորհային ծրագրի (հետայսու՝ Ծրագիր) շրջանակում հայտարարում է «Ընտանեկան նպաստի համակարգի շահառուների վերապատրաստման Խորհրդատու (Դասընթացավար) (բիզնես պլանի իրականացման դասընթացներ՝ հաշվապահական հաշվառման և հարկայի խնդիրների վերաբերյալ խորհրդատվություն)» ընտրության մրցույթ:

Խորհրդատվության հիմնական նպատակն է առաջնորդել ծրագրի երկրոդ բաղադրիչի իրականացմանը, մասնավորապես հետդրամաշնորհային աջակցության գործողություններին (15 բիզնես դասընթացավարի, ինչպես նաև Ծրագրային հինգ մարզերում (Արարատ, Արմավիր, Կոտայք, Լոռի և Շիրակ) գտնվող 300 բիզնես ենթադրամաշնորհառուի քոչինգ և խորհրդատվություն) հաշվապահական հաշվառման և հարկային խնդիրների վերաբերյալ։

Հանձնարարականի իրականացման ժամկետները` 2023թ. հունվար - 2023թ. հունիս:

Աշխատանքի շրջանակը

Պատվիրատուի համակարգման ներքո, Ընտանեկան նպաստի համակարգի շահառուների վերապատրաստման Խորհրդատուն (Դասընթացավար, բիզնես պլանի իրականացման դասընթացներ՝ հաշվապահական հաշվառման և հարկայի խնդիրների վերաբերյալ խորհրդատվություն) այսուհետ՝ խորհրդատու, պետք է աջակցի Պատվիրատուին Ընտանեկան նպաստ ծրագրի շահառուների հաշվապահական հաշվառման և հարկային խնդիրների վերաբերյալ բիզնես պլանների իրականացման դասընթացների արդյունավետ իրականացման հարցում։

Մասնավորապես, խորհրդատուն պետք է իրականացնի հետդրամաշնորհային աջակցության միջոցառումներ՝ տրամադրելով ուղղակի խորհրդատվական ծառայություններ 15 BMS թրեյներիների/քոչերների համար, որոնք աշխատում են ենթադրամաշնորհառու շահառուների հետ, ինչպես նաև անուղղակի և ուղղակի աջակցություն տրամադրի 300 ենթադրամաշնորհառու շահառուներին հաշվապահական հաշվառման և հարկման հարցերում:

Խորհրդատուն պատասխանատու է հետևյալ պարտականությունների, հանձնարարությունների և առաջադրանքների կատարման համար․

 • Մշակել համառոտ ուղեցույցներ (2-3 էջ) 6 տեսակի ձեռնարկատիրական գործունեության պարագայում (Ծրագրի աջակցությամբ առավել շատ աջակցություն ստացած) բիզնես ենթադրամաշնորհառուների՝ որպես հարկ վճարողների, գործունեության հետ կապված հիմնական հարցերի վերաբերյալ, ներառյալ հաշվապահական հաշվառման համար պարտադիր և (կամ) պատշաճ փաստաթղթավորումը (ծանրաբեռնվածություն ՝ 10 ժամ)
 • Մշակել հաճախակի տրվող հարցերի պատասխանների փաստաթուղթ, որոնք ներկայացված են ենթագրանտ ստացողների հետ աշխատող թրեյներիների/քոչերների կողմից (10 հարց) և անցկացնել 3 դեմ առ դեմ խորհրդատվության սեսիաներ կամ սեմինարներ (1,5 ժամ մեկ սեսիայի համար) թրեյներիների/քոչերների և ծրագրի աշխատակիցների համար (ծանրաբեռնվածություն ՝ 9 ժամ):
 • Ցուցահանդես-տոնավաճառների ժամանակ անցկացնել 5 դեմ առ դեմ սեմինար (1,5 ժամ յուրաքանչյուր սեմինարի համար) հարկային և հաշվապահական հաշվառման հարցերով ենթադրամաշնորհ ստացողների (մասնակիցների մոտավոր թիվը 30 է) համար (աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն ՝ 10 ժամ)
 • Տրամադրել խորհրդատվական ծառայություններ (առավելագույն ծանրաբեռնվածություն ՝ 10 ժամ) բիզնեսի հարկման/հաշվապահական հաշվառման հետ կապված բարդ դեպքերի համար ՝ Հիմնվելով բաղադրիչ-2 համակարգողի կամ բաղադրիչ-2 խորհրդատուի հարցումների վրա (անհրաժեշտության դեպքում):

Առաջադրանքի մեկնարկի նախնական ամսաթիվը 2023 թվականի հունվարի 10-ն է: Պայմանագրի ավարտի ամսաթիվը ՝ 2023 թվականի հունիսի 30-ը։

Տոնավաճառներն անցկացվելու են Ծրահրային մարզերում (Արարատ, Արմավիր, Կոտայք, Լոռի և Շիրակ) և խորհրդատուի տրանսպորտը (ավտոմեքենա) կտրամադրվի Պատվիրատուի կողմից: Ցուցահանդեսների և սեմինարների կազմակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր տեխնիկական պայմանները (տարածքներ, սարքավորումներ, շահառուների և խորհրդատուների տեղափոխում, սուրճի ընդմիջումներ և այլն) կտրամադրվեն Հաճախորդի կողմից:

Փաստաթղթերի (արդյունքների) աշխատանքային լեզուն հայերենն է։

Բոլոր միջոցառումների ամսաթվերը և վայրերը պետք է նախապես համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ: Միջոցառումների նախնական ժամկետները հիմնված են սովորական հանգամանքների վրա և կարող են ենթակա լինել փոփոխությունների ' ծրագրի գործունեության արտաքին ազդեցության կամ վերապլանավորման դեպքում: Հանձնարարականի շրջանակներում համաճարակային իրավիճակիի հետ կապված երկրում առողջապահության պաշտոնական ուղեցույցներից կախված, խորհրդատուն պետք է այցելի ծրագրի տարածքներ (բոլոր բիզնես ցուցահանդեսները պահանջում են այցելել ծրագրի մարզեր):

Պահանջվող որակավորում

Խորհրդատուն պետք է բավարարի հետևյալ պահանջներն ու որակավորումները՝

 • Բարձրագույն կրթություն հաշվապահական հաշվառման, հարկման, ֆինանսների կամ այլ համապատասխան ոլորտներում,
 • Հայաստանում հաշվապահ, ֆինանսական կամ հարկային մասնագետ աշխատելու առնվազն 5 տարվա փորձ,
 • Հայաստանի հարկային և հաշվապահական հաշվառման համակարգի լավ (հիմնավորված) իմացություն,
 • Հարկման / հաշվապահական հաշվառման ոլորտում սեմինարների և թրեյնինգների անցկացման առնվազն 3 տարվա փորձ,
 • Հայաստանում փոքր և միջին բիզնեսի համար հարկային/հաշվապահական հաշվառման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման առնվազն 3 տարվա փորձ (կդիտվի որպես առավելություն)
 • Հարկային և հաշվապահական հաշվառման գործառույթների իրականացման առնվազն 3 տարվա փորձ Ծրագրով ֆինանսավորվող տնտեսական գործունեության ոլորտներում, ինչպիսիք են անասնաբուծությունը, խոզաբուծությունը, ջերմոցները, առևտուրը, արտադրությունը (հացաբուլկեղեն, խմորեղեն), գեղեցկության սրահները, մեղվաբուծությունը, կարի և նորաձևության սրահները (կդիտվի որպես առավելություն)
 • Լավ հաշվետվություններ ներկայացնելու, թիմում աշխատելու, միջանձնային, ինչպես նաև հաղորդակցման և կատարողական հմտություններ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի աշխատանքային մակարդակի իմացություն (կդիտվի որպես առավելություն)
 • Համակարգչային ծրագրերից օգտնեվելու (MS Office, ինտերնետ և այլն) և ներկայացման հմտություններ:

 

Դիմելու ընթացակարգ

Հետաքրքրության հայտերը (Կենսագրություն և ուղեկցող նամակ) պետք է գրավոր ուղարկվեն ստորև նշված էլ.փոստի հասցեին մինչև 2023 թվականի հունվարի 5-ը:

Շահագրգիռ խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրվում է Համաշխարհային Բանկի ուղեցույցների 1.9-րդ կետի վրա` խորհրդատուների ընտրություն և վարձում [Համաշխարհային բանկի փոխառությունների և վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակներում] Համաշխարհային բանկի վարկառուների կողմից (2016) ("ուղեցույցներ խորհրդատուների համար"), որը ներկայացնում է Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ: Խորհրդատուն կընտրվի ըստ խորհրդատուների ուղեցույցում նշված մեթոդի (անհատական խորհրդատուի ընտրություն):

Հարցերի և պարզաբանումների համար կարելի է դիմել յուրաքանչյուր աշխատանքային օր 10:00-18:00.

Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա ՀԿ

Պարույս Սևակի 30, 43/1, Երևան, ՀՀ

hեռ.`(374 93) 51-44-99

Էլ. փոստ՝ procurement@aasw.org

 

Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի մասին

Ծրագիրը Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի, Լոռու և Շիրակի մարզերի քաղաքային և գյուղական համայնքներում ավելի քան 11,000 խոցելի անձանց համար ընդլայնելու է սոցիալական աջակցության նպաստներից և ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունները, և տրամադրելու է ինքնազբաղվածության աջակցություն: Ծրագրի դրամաշնորհը տրամադրվել է Ճապոնիայի Սոցիալական Զարգացման Հիմնադրամի (Japan Social Development Fund, JSDF) կողմից:

Ծրագիրը իրականացվում է «Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության կողմից՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ համագործակցությամբ։ Ծրագիրը իրականացվում է Համաշխարհային բանկի համակարգմամբ՝ Ճապոնիայի կառավարության (Ճապոնիայի սոցիալական զարգացման հիմնադրամ, JSDF) ֆինանսավորմամբ։ JSDF-ը ստեղծվել է Ճապոնիայի կառավարության և Համաշխարհային բանկի կողմից ` որպես Համաշխարհային բանկի իրավասու երկրների առավել աղքատ և խոցելի խմբերին ուղղակի օգնություն տրամադրելու մեխանիզմ: Նպատակն է ընդլայնել նրանց հնարավորությունները, ուժեղացնել նրանց կարողությունները և մասնակցությունը հասարակության և տնտեսական կյանքում:

Առավել մանրամասն ծրագրի մասին՝ psisla.aasw.org

 

Հայտարարություններ

Տեսնել ավելին

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեսնել ավելին